İLETİŞİM FAKÜLTEMİZDEN BÖLGE GAZETECİLERİNE EĞİTİM

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Abdulsamet Günek, bölgede çalışan gazetecilere seminer verdi. 

Muş Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin işbirliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Medya İçin Demokrasi / Demokrasi İçin Medya” projesi kapsamında Muş ve çevre illerdeki gazetecilere yönelik bir seminer programı düzenlendi. Prof. Dr. Tamella Aliyeva “Toplum ve Medya”, Dr. Öğr. Üyesi Abdulsamet Günek ise “Kültür Sanat Gazeteciliği ile Yerel Medyada Gündem Oluşturmak” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.Konuşmasında gazetecilik mesleğinin önemine değinen Aliyeva, gazetecilerin mesleğin getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak kendilerini sürekli geliştirmekle yükümlü olduklarından söz etti.

Yerel basına destek sözü

Dünya basını ve Azerbaycan basınından örnekler aktaran Aliyeva, Muş halkının ve Muşluların yerel basına destek vermesi gerektiğini dile getirdi. İletişim Fakültesi olarak Muş yerel medyasının daha nitelikli hale gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, bu açıdan ileriki dönemlerde önemli iş birliği imkânları oluşacağına inandığını söyledi.

Yerel medyanın önemine değinildi

Günek ise, “Yerel Medyada Gündem Oluşturmak” başlıklı sunumunda etik pratikler çerçevesinde çalışan bir yerel medyanın toplumsal kalkınma açısından önemli bir işlev üstlendiğini söyledi. Günek, Dünyada yerel medyanın önemli işlevleri olduğunu, özellikle de Batı Avrupa ve Amerika’da yerel medyanın fikri takip yöntemiyle bölgeye ait birçok sorunun çözümüne katkı sunduğuna değindi. Türkiye’de yerel medyanın gündem oluşturma konusunda yeterince etkili olmadığını söyleyen Günek,  bunun en önemli nedenlerinin yeni medyadaki dezanformasyon, yerel medyadaki yapısal ve teknik sorunlar olduğunu belirtti. Kültür Sanat Haberciliği başlıklı bir sunum da gerçekleştiren Günek, kültür sanat haberciliğinin Türkiye’de ihmal edilen bir alan olduğuna değinerek, ulusal ve yerel kültürün yaşatılıp sonraki nesillere aktarılması açısından konunun ne denli önemli bir işlev üstlendiğini anlattı. Günek, sunum çerçevesinde kültür sanat haberi yazım teknikleri, kültür sanat haberlerinde kaynak ve kültür sanat muhabirlerinin donanımları hakkında bilgi aktardı.

Uzman Akademisyenler ve Deneyimli Gazeteciler Bir Arada

İki gün süren programda; Prof. Dr. Suat Gezgin “Yeni Medya ve Alternatif Yaklaşımlar”, Gazeteci Bülent Toplu “Geçmişten Günümüze Muş Yerel Basını”, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk “Haber Yazma/Röportaj Teknikleri ve Gazete Tasarımı”, Gazeteci Faruk Aktaş “Basının Güncel Sorunları”, MGC Başkanı Emrullah Özbey “Yerel Basının Sorunları”, I.P.I Ulusal Komite Başkan Yardımcısı ve Journo Editörü Emre Kızılkaya “İnternet Gazeteciliği”, Medya Eğitmeni Yusuf Özgür Bülbül ise “Mobil Journalim (MO-JO)” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Eğitim seminerini organize eden Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, eğitim faaliyetine katkılarından dolayı üniversitemiz İletişim Fakültesine ve Dekan Aliyeva’ya teşekkürlerini iletti.