Kalite Politikası

Fakültemiz;

  • Mesleki etik değerlere bağlı kalarak, teori ve pratiği birleştiren bir eğitimle iletişim sektörünün ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmeyi,
  • Muş Alparslan Üniversitesinin temel misyonuyla uyumlu bir şekilde ilimiz ve bölgemizin  doğru,tarafsız ve etik ilkeler içinde bilgilendirilmesine öncülük edecek medya ve iletişim alt yapısının kurulmasına önayak olmak ve bölgesel kalkınmaya her düzeyde destek vermeyi,
  • İletişim sektöründeki ve eğitim müfredatındaki yenilikleri yakından takip ederek uygulamaya geçirmeyi,
  • Tüm personel ve öğrencilerimizde kalite bilincini tesis etmeyi,
  • Akademik personelin yürütmek istediği her etkinlik ve projeyi; zamanında, istenen kalitede yapabilmeleri için gereken desteği sağlamayı,
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri hızlı biçimde üreterek sonrasında çıkabilecek sorunların önüne geçmeyi  kalite politikası olarak belirlemiştir.

 

 

Comments are closed