Misyon ve Vizyon

Misyonumuz 

Fakültemizin temel misyonu ülkemizin ve bölgemizin gelişimine katkı sunabilecek evrensel düzeyde bilgi ve yeteneklerle donanmış bireyler yetiştirmektir. Mesleki etik değerlere bağlı kalarak, teori ve pratiği birleştiren bir eğitimle iletişim sektörünün ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz Üniversitemizin temel misyon ve vizyon ilkelerine bağlı kalarak özellikle de bölgesel ve ulusal bazda çağın ihtiyaç ve anlayışına uygun medya eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.  Öncelikli olarak bölgenin doğru tarafsız ve etik ilkeler içinde  bilgilendirilmesine öncülük edecek medya ve iletişim alt yapısının kurulmasına ön ayak olmak ve bölgesel kalkınmaya her düzeyde destek vermeyi amaçlamaktadır.

Vizyonumuz ve hedeflerimiz

İletişim becerilerine sahip, bu becerilerini farklı mecralara taşıyabilen, mesleki uygulamalarda kamu yararını gözeten, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, araştıran, sorgulayan, dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilecek iletişimciler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir fakülte olmaktır.

Comments are closed