Tarihçe

İletişim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 04/05/2010 tarihli kararının, 30/06/2010 tarih ve 27627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur.

Mesleki etik değerlere bağlı kalarak, teori ve pratiği birleştiren bir eğitimle iletişim sektörünün ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlayan fakültemiz bünyesinde üç bölüm bulunmaktadır.

Fakültemiz bünyesindeki  bölümler;

  • Gazetecilik Bölümü
  • Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İletişim Fakültesi’nde 12 akademik,  5 idari personel görev yapmaktadır.

Comments are closed